Skip to content

Mostbet promo code Azərbaycandan olan oyunçular üçün

depozit bonusu almaq
550AZ + 150%
promo code
? BETAZ ?

550 manat qeydiyyat üçün hesabın ilk artırılmasına qədər – bu lap başlanğıcdan idmana qoyuluşların edilməsi imkanıdır, lakin promo code-dan istifadə etməklə onları daha sərfəli etmək olar. Söhbət qeydiyyat anında və qeydiyyatdan keçdikdən sonra şəxsi kabinetdə göstərilən bonus kodlarından gedir. Proko-kod nədir? Bu bonusu aktivləşdirən eksklüziv kombinasiyadır.

BONUS hər şeydən əvvəl fribeti – müəyyən pul məbləğində pulsuz qoyuluşu nəzərdə tutur. Həmçinin bonus-kod oyunçuya hətta qeydiyyat üçün 125% istifadə edilsə belə artırılma faizi verə bilər. Mostbet bukmeker şirkəti ən fəal istifadəçilərin idman qoyuluşlarından sərfəli gəlir əldə etmələri üçün rəsmi meydançalarda və tərəfdaşlar arasında bonus kodlarını stabil yayır. Bu maddədə oyunçu bonuslar üçün promo – kodların haradan əldə edilməsini və onları necə aktivləşdirməyi öyrənir.

Mostbet promo code

Tapılmış bonus koddan necə istifadə etmək olar?

Əgər istifadəçinin hələ Mostbet BK-da qeydiyyata alınmış akkauntu yoxdursa bu halda bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Rəsmi veb-sayta daxil olmaq və “Qeydiyyat” düyməsini basmaq lazımdır. İlk növbədə qeydiyyat üsulunu – nömrə üzrə, elektron poçt üzrə və ya sosial şəbəkə üzrə seçmək lazımdır. Sadalanan üsullardan hər biri PROMO CODE sətirini nəzərdə tutur, onu oraya aktual bonus kombinasiyasını yazmaqla doldurmaq olar. Əlbəttə ki, əgər tapılmış bonus – kod bir il bundan əvvəl dərc edilmişdirsə, onun etibarlılıq müddəti çoxdan başa çatmışdır.

Tapılmış bonus kodu yoxlamaq üçün onu qeydiyyat ilə pəncərənin xüsusi sətirində göstərmək, sonra “Yoxlamaq” düyməsini basmaq lazımdır. Əgər göstərilmiş kod hələ də BONUS verirsə, bu zaman oyunçu yalnız “Qeydiyyata alınmaq” düyməsini basır. Əgər etibarlılıq müddəti başa çatmışdırsa, o zaman başqa promo – kod tapmaq olar. Həmçinin BK-də qeydiyyatdan keçilmişdirsə şəxsi kabinetdə aktivasiya etmək olar. Əgər oyunçu qeydiyyata alınmışdırsa o zaman ona tapılmış kodu aktivləşdirmək qaydasını öyrənmək lazımdır. Bunun üçün kuponu tərtib etmək və ona heç olmasa bir hadisə əlavə etmək lazımdır. “Qoyuluşu etmək” düyməsini basmazdan əvvəl “Promo-kod” sahəsini doldurmaq, orada kombinasiyanı göstərmək lazımdır.

Harada tapaq Mostbet Bonus?

Mostbet promo code
  • BK tərəfdaşlarının meydançalarında. Bukmeker kontoru öz xidmətlərini reklam etmək üçün məqsədləri auditoriyanı cəlb etmək olan tərəfdaşlarla işləyir. Hamıya, o cümlədən bonus tapan oyunçuya sərfəlidir. Tərəfdaşlaşlarda promo – kod tapmaq üçün Yandeksdə və ya Google-da açar sözlərdən istifadə etmək kifayətdir. Həmçinin bu günkü tarixi də istifadəçinin qeyd etməsi üstünlük verir. Arzuedənlər həmişə çox olduğu üçün yəqin ki, o, ilk saytda aktual bonus – kod tapa bilməyəcəkdir. 10 sayta baxsanız şans daha çox olacaqdır. Tərəfdaşların meydançalarına həmçinin YouTube və məşhur sosial şəbəkələri də aid etmək olar.
  • Rəsmi sosial şəbəkələr. İşlək promo – kodların olmasını həmçinin bukmekerin Facebook və Instagram sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrində yoxlamaq olar. Ən yaşxı qərar bu səhifələrə abunə olmaq və yeni elanlar üçün məlumatlandırmanın işə salınmasıdır. Səhifələr xüsusi ilə Azərbaycandan olan oyunçular üçün yaradılmışlar. Onlarda vaxtaşırı müxtəlif mükafatlar üçün bonus – kodlar paylana bilər.
  • SMS paylaşmalara abunə olmaq. İşlək bonus – kodun axtarışı üzrə şansları artırmaq üçün istifadəçiyə SMS paylaşmaya abunə olmaq zəruridir. Belə paylaşma nəzərdə tutur ki, qeydiyyat zamanı və ya sonradan şəxsi kabinetdə göstərilən nömrəyə müxtəlif bonus təklifləri gəlməyə başlayacaqdır. Telefona yeni promo – kodun harada olacağı barədə məlumatlar daxil ola bilər. Məsələn, səbəb kimi bukmeker və ya Azərbaycan üçün əhəmiyyətli bir hadisə ola bilər.

Bonus – koddan necə istifadə etmək olar?

Misal üçün 3 manatlıq fribetdən istifadə ediləcəkdir. Bu o deməkdir ki, oyunçu öz oyun hesabına 3 manat alır, həmin məbləğə o, qoyuluş edə bilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, daxil edilmiş promo – koda görə hər bir bonusda istifadə və hətta çıxarılma şərtləri vardır. Fribeti təkcə istifadə etmək yox, həmçinin çıxarmaq da mümkündür.

Məsələn, şərtlərdə göstərilə bilər ki, qoyuluşları yalnız əmsalı 1.3-dən az olmayan hadisəyə etmək tələb olunur. Əgər qoyuluş uğurlu olarsa istifadəçi balansına real pullar ala bilər və çıxarılmanı rəsmiləşdirə bilər. Əlbəttə, çıxarmaq üçün 15 manatdan az olmayan məbləğ yığılmalıdır.

PROMO CODE idman qoyuluşlarına xoş bir əlavədir və oyunçu aktual kombinasiyanı tapa bilməyəndə əhval – ruhiyyəsi pozulmamalıdır. Belə anlarda xatırlamaq lazımdır ki, bukmekerdə bir qayda olaraq 10 aksiya işləyir və onların hər birində iştirak etmək olar. Məsələn hər bir 5 qoyuluşda fribet. Bütün xüsusi təkliflərlə “Aksiyalar” bölməsində tanış olmaq olar.